Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Trang Web https://mcw77s.com/ của Chúng Tôi: Chính Sách bảo mật rõ ràng

Chính sách bảo mật MCW77
Chính sách bảo mật MCW77

Ghi Chú về Bình Luận:

Khi bạn đóng góp ý kiến trên trang web mcw77s.com của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ những thông tin bạn nhập vào mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent từ trình duyệt của bạn, nhằm mục đích phòng chống spam.

Địa chỉ email của bạn sẽ được dùng để tạo ra một mã hash, có thể được chia sẻ với dịch vụ Gravatar, nếu bạn sử dụng dịch vụ này. Để biết thêm, bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của Gravatar tại đây. Ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị công cộng bên cạnh bình luận của bạn sau khi được chấp thuận.

Về Hình Ảnh Tải Lên:

Khi bạn upload hình ảnh lên trang web, hãy cẩn thận không tải lên các hình ảnh chứa thông tin vị trí (EXIF GPS) vì những thông tin này có thể được người khác tải về và trích xuất.

Cookies:

Nếu bạn đăng bình luận trên trang web, bạn có thể chọn lưu tên, email và URL của trang web trong cookies. Điều này giúp bạn không phải nhập lại thông tin này khi bình luận lần sau. Cookies này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin

Khi bạn đăng nhập, MCW77 sẽ thiết lập cookies để xác định cài đặt và tùy chọn của bạn. Cookies đăng nhập có hiệu lực trong hai ngày, trong khi cookies tùy chọn màn hình hiển thị kéo dài một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ Đăng nhập”, đăng nhập của bạn sẽ được duy trì trong hai tuần. Khi đăng xuất, cookies đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ ghi lại ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa, hết hạn sau 1 ngày.

Nội Dung Từ Trang Web Khác:

Bài viết trên trang https://mcw77s.com/ này có thể bao gồm nội dung nhúng từ các trang web khác, như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Nội dung nhúng này tuân theo quy định giống như bạn truy cập trực tiếp trên trang web đó.

MCW77 bảo mật thông tin
MCW77 bảo mật thông tin

Các trang này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng, đặc biệt nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân:

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi trong email đặt lại.